URNIK

*Pričetek tečaja oziroma programa je datumsko določen, prijavite se na željeni termin. Naknadne spremembe niso mogoče. Razpoložljive termine najdete v opisu programa in znotraj uporabniškega računa oziroma v online urniku.

**Vadba se lahko izvaja vsak drugi teden ali pa je pričetek predviden z zamikom glede na ostale redne vadbe. Razpisane termine si ogledate znotraj svojega uporabniškega računa oziroma v online urniku.

Urnik velja od 03.09.2018 do 30.06.2019. Pridržujemo si pravico do spremembe urnika. Ažuren urnik vedno najdete znotraj svojega uporabniškega računa oziroma v interaktivnem urniku na spletni strani (klikate napej do željenega dneva, tedna, meseca).